zyjwrownowadze.pl

Psychoterapia

Pomoc psychologiczna, w tym psychoterapia, ma na celu przywrócenie klientowi zdrowia i poczucia dobrostanu. Dobrostan, jak i zdrowie, nie jest stanem statycznym, który można osiągnąć raz na zawsze. Jest procesem, który zależy od integracji fizycznej, emocjonalnej i umysłowej poziomu świadomości. Zawartość świadomości jest w stanie ciągłego przepływu i odpowiedzi na to, co dzieje się w naszym życiu. Natura życia, z kolei, wydaje się odnawianiem i destrukcją. Wpisanie się w tę naturę i jej akceptacja może być źródłem stabilnego poczucia dobrostanu, polegającego na elastycznej odpowiedzi na zachodzące w życiu zmiany.

Oferowane formy pomocy psychologicznej:

Terapia Indywidualna dorosłych

Terapia Par

Terapia Indywidualna Dzieci i Młodzieży

Konsultacje Psychologiczne

Kontakt

mgr Małgorzata Grabarska

Telefon

+48 608 588 805

Adres

Piła, ul. Rodakowskiego 80

follow me