TERAPIA INDYWIDUALNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Rozwój człowieka jest najbardziej intensywny w okresie dzieciństwa i dojrzewania. Towarzyszy mu w tym okresie szereg wyzwań, ale także problemów. Mają one związek zarówno z systemem rodzinnym dziecka, jak i jego środowiskiem szkolnym. Większość dzieci z sukcesem pokonuje kolejne wyzwania rozwojowe, ale nie wszystkie – niektóre dzieci wymagają dodatkowego wsparcia, szczególnie w zakresie problemów emocjonalno – społecznych. Problemy te mogą objawiać się, między innymi, w postaci:

  • Słabej kontroli emocjonalnej
  • Problemów w nauce
  • Konfliktów rówieśniczych
  • Niskiego poczucia własnej wartości
  • Zaburzeń nastroju