TERAPIA INDYWIDUALNA DOROSŁYCH

Indywidualne spotkania mają na celu zdefiniowanie problemu i tworzenie warunków do  jego rozwiązania w oparciu o eklektyczne podejście wykorzystujące narzędzia różnych nurtów oraz podejście skoncentrowane na rozwiązaniach.

Podstawowe założenia stosowanego podejścia

  • Każdy człowiek jest unikalny i niepowtarzalny
  • Wszystko się zmienia – zmiana jest czymś stałym w naszym życiu
  • Każdy człowiek ma zasoby i siły potrzebne do zmiany
  • Nie ma prostych rozwiązań, które pasują do każdego człowieka
  • Istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację problemową i wiele różnych rozwiązań – ich poszukiwanie jest celem terapii realizowanym przez klienta wraz z terapeutą