KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Nie wszystkie problemy psychologiczne wymagają terapii – czasami spojrzenie z innej perspektywy, zdefiniowanie problemu i ukrytych za nim potrzeb czy psychoedukacja pozwalają pójść do przodu i cieszyć się życiem. 

Konsultacje mogą dotyczyć, między innymi:

  • Kryzysów życiowych
  • Problemów wychowawczych
  • Realizacji ról życiowych, np. rodzica, małżonka, pracownika
  • Problemów zdrowotnych
  • Niepokojących zachowań obserwowanych u siebie lub innych osób