Problemy wychowawcze

Terapia dla rodziców w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

1. Indywidualne spotkania mające na celu zdefiniowanie problemu wychowawczego

2. Poszukiwanie rozwiązania zdefiniowanego problemu – podejście inspirowane Porozumieniem bez Przemocy i skoncentrowane na uważności

3. Podstawowe założenia stosowanego podejścia – 4 kroki

  • Obserwacja: co widzę i słyszę, zamiast oceniania
  • Uczucie: co czuję, zamiast interpretacji
  • Potrzeby: jakie to kryje potrzeby, zamiast strategii
  • Prośba: czy możesz, zamiast żądania

4. Wszystko oparte o to, co dzieję się „Tu i Teraz”

 

 

Dodaj komentarz