Problemy psychologiczne dorosłych

Terapia indywidualna w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych dorosłych

1. Indywidualne spotkania mające na celu zdefiniowanie problemu

2. Poszukiwanie rozwiązania zdefiniowanego problemu – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach

3. Podstawowe założenia stosowanego podejścia

 

  • Nie ma prostych rozwiązań, które pasują do każdego człowieka
  • Istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację problemową i wiele różnych rozwiązań
  • Wszystko się zmienia – zmiana jest czymś stałym w naszym życiu
  • Każdy człowiek ma zasoby i siły potrzebne do zmiany
  • Koncentracja na przyszłości może być bardziej pomocna niż koncentracja na przeszłości

Dodaj komentarz