Mediacje

Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, mediacje, psychoedukacja, warsztaty

1. Konflikt jest wpisany w relacje współzależnościowe

2. Znajomość procesu rozwoju konfliktu pozwala go rozwiązywać w sposób optymalny zanim eskaluje do niebezpiecznych granic

3. Mediacja może pomóc gdy strony utraciły możliwość samodzielnego rozwiązania konfliku

 

 

Dodaj komentarz